kabelavrullare Kabelavrullare

+ 46 709 522 990
order(at)nomatof.se
Ring eller maila för order!
Välkommen! 

Genom att använda våra webbplatser kabelavrullare.se & kabelavrullning.se och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy vilken är uppdaterad 240204.


Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Nomatof Riktation AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatserna kabelavrullning.se & kabelavrullare.se samt våra produkter och tjänster.

Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatserna kabelavrullning.se & kabelavrullare.se samt vår eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Personuppgiftsansvarig

Nomatof Riktation AB med organisationsnummer 559834-8695 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Nomatof Riktation AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Nomatof Riktation AB. I sådant fall kommer Nomatof Riktation AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.


Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Nomatof Riktation AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.


Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Nomatof Riktation AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.


Intresseavvägning

Nomatof Riktation AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Nomatof Riktation AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.


Hur vi samlar in personuppgifter

Nomatof Riktation AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på kabelavrullning.se & kabelavrullare.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Nomatof Riktation AB kan dessutom samla in icke-personlig information vid besök på kabelavrullning.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.


Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras även i vårt e-postprogram.


Varför vi bevarar personuppgifter

Nomatof Riktation AB bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund

 • Förbättra kundupplevelsen

 • Tillhandahålla god service

 • Leverans av beställningar

 • Marknadsföring

 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärs utveckling relaterat till Nomatof Riktation AB:s produkter och tjänster

 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

 • Administration och förbättring av kabelavrullning.se & kabelavrullare.se


Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Nomatof Riktation AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Nomatof Riktation AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Nomatof Riktation AB:s rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.


Delning av personuppgifter till tredje part

Nomatof Riktation AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Nomatof Riktation AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Nomatof Riktation AB:s räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Nomatof Riktation AB kan komma att föra över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Nomatof Riktation AB kan komma att överföra personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen kabelavrullning.se & kabelavrullare.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Nomatof Riktation AB kan även komma att föra över personuppgifter till leverantör inom EU/EES som tillhandahåller tjänst för digital signering av avtal och offerter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Nomatof Riktation AB:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Nomatof Riktation AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Nomatof Riktation AB säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.


Skydd av personuppgifter

Nomatof Riktation AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Nomatof Riktation AB är skyldiga att följa Nomatof Riktation AB:s regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.


Cookies

Nomatof Riktation AB kan komma att använda sig av så kallade cookies på kabelavrullning.se & kabelavrullare.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsernas struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatserna som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker våra webbplatser. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Om och när vi använder cookies på kabelavrullning.se & kabelavrullare.se är för att kunna:

 • se information som besöksstatistik

 • se vilka operativsystem som används

 • se vilka webbläsare som används

 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av kabelavrullning.se & kabelavrullare.se som avsett.


Nomatof Riktation AB som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Nomatof Riktation AB inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Nomatof Riktation AB personuppgifter enligt de instruktioner Nomatof Riktation AB fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Nomatof Riktation AB kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.


Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Nomatof Riktation AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.


Ändringar i integritetspolicyn

Nomatof Riktation AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i början av Integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Nomatof Riktation AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@nomatof.se eller Nomatof Riktation AB, Löre 404, 705 97 Glanshammar, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.